Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Zatwierdzanie statutu spółki wodnej

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

 1. Plac Dominikański 3
  37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 52-54 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 152,154)

Naczelnik Wydziału – Marcin Urban
pokój nr 56 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 356)

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 448 ust. 5 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
 1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

pokój 54

tel./16/ 678 50 54 w. 154

 1. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Statut Spółki wodnej spełniający wymogi art. 448 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

Do statutu dołącza się również wykaz członków spółki, zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.

 1. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za wydanie decyzji – 10 zł

 

Opłaty należy dokonać:

 • w kasie Starostwa
 • przelewem na konto nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 Urząd Miejski w Przemyślu

Dowód wpłaty (przelewu) należy przedłożyć w Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, Plac. Dominikański 3 pok. 54 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

Składanie odwołań od decyzji:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa powiatowego w Przemyślu, pokój 60, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu  za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30