Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych
Ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 82-84 (II p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 283)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawy:

• art. 15 ust. 1 pkt 3 stawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 145),

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 82-84
tel.: (16) 678-50 54-57 w. 250

 

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek o ustalenie linii brzegu + projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

 

4. OPŁATA SKARBOWA:

wydanie decyzji 10 zł

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji
- wpłat bezgotówkowych można dokonać na rachunek Urzędu Miasta Przemyśla,
- wpłat gotówkowych można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Przemyśla, która mieści się w budynku przy ul. Mostowa 2 lub kasie Starostwa Powiatowego Plac Dominikański 3.

Dowód wpłaty (przelewu) należy przedłożyć w Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, Plac. Dominikański 3 pok. 82-84 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

 

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Przemyślu , pokój 60 , Plac Dominikański 3 , 37-700 Przemyśl – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Kalendarz 2019
Sierpień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone