Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Ul. Plac Dominikański 3
37–700 Przemyśl

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
W godzinach pracy urzędowania funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – pod numerem telefonu /16/ 678 60 79, natomiast po godzinach pracy urzędowania oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, na podstawie podpisanego porozumienia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego znajduję się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu – pod numerem telefonu /16/ 676 46 00.

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – mgr Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Pokój nr 98 (II p.),
Tel/Fax: /16/ 678 60 79

pokój nr 99 (II piętro) – Inspektor mgr Agnieszka Cynowska – Porada
Tel: /16/678 50 54 wew: 298


Zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności odbywają się w następującym zakresie:

Do zakresu ogólnego realizowanych zadań przez Biuro należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 2. Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju i obrona cywilna.
 3. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
 4. Ochrona informacji niejawnych w Urzędzie Starostwa.
 5. Ochrona danych osobowych w Urzędzie Starostwa.

Do zakresu szczegółowego realizowanych zadań przez Biuro należą:

 1. Opracowywanie i aktualizowanie Planu zarządzania Kryzysowego Powiatu Przemyskiego oraz współpraca w tym zakresie ze Służbami, Strażami i Inspekcjami.
 2. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji działań oraz zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK).
 3. Prowadzenie niezbędnych baz danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.
 4. Obsługa merytoryczno – organizacyjna Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 5. Współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 6. Planowanie i realizowanie zadań stałej gotowości obronnej państwa oraz zadań związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny na terenie powiatu.
 7. Organizowanie i wykonywanie zadań w trybie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.
 8. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
 9. Nadzorowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
 10. Nadzór nad współpracą cywilno – wojskową administracji cywilnej w ramach HNS, tworzenie baz danych.
 11. Obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania (wspólnej z miastem Przemyśl) Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 12. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
 13. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji w Starostwie.
 14. Bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów niejawnych.
 15. Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych w Starostwie.
 16. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Aktualności i ostrzeżenia:

Poradnik „Bezpieczeństwo i Ja” – Ogólne informacje i wykazy środków w celu przygotowania się na wypadek większości niebezpiecznych zdarzeń

Pomoc dla bezdomnych

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30