Strona główna » Komunikacja » Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem

Wydział Komunikacji i Dróg

 

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
  

II piętro pokój nr 102 i 100
tel. (16) 678 50 54 wew. 202
fax: (16) 678 27 60

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

 


 

Wymagane dokumenty

a) podanie o wydanie zaświadczenia,

b) dowód osobisty,

c) dowód uiszczenia opłaty,

 

Termin i sposób załatwienia

• sprawa załatwiana jest w terminie do 7 dni od dnia otrzymania podania,

• odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

 

Opłaty można dokonać:

a) w kasie tut. Urzędu - II piętro pokój nr 77 (czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

WAŻNE:

Zaświadczenie zostanie wydane po dostarczeniu dowodu uiszczenia opłaty.

 

Informacje dodatkowe

• zaświadczenie potwierdzające stan faktyczny w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje się na wniosek osoby, której dotyczy.

 

Podstawa prawna

a)  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

b) ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.),

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone