Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokoje 103-105 tel. (16) 678-50-54 w. 203-205

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty

  • wypełniony (druk zawiadomienia) o zbyciu pojazdu,
  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu lub jego kopię,
  • dowód tożsamości,
  • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela.

 

Termin i sposób załatwienia

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel składa osobiście lub przesyła za pośrednictwem poczty.

Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

 

Opłaty

Za przyjęcie zawiadomienia o zbyciu pojazdu opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie urzędu II piętro pokój 77.

 

Kalendarz 2019
Wrzesień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone