Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia nieprzekraczający 1 roku
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia nieprzekraczający 1 roku

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokój 100 tel. 16 678 50 54 w. 300

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia,

(druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej)

2. orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami o ile są one wymagane,

3. dowód uiszczenia opłaty,

4. w przypadku konieczności zmiany danych wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,

5. do okazania dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z poświadczeniem zameldowania

 

Sposób załatwienia:

Po złożeniu wniosku i dokonaniu stosownych opłat tj.:

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości: 10 zł
  • opłata ewidencyjna w wysokości - 0.50 zł

 

Organ dokonuje weryfikacji danych i wydaje prawo jazdy znajdujące się w depozycie.

W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w dokumencie po dokonaniu łącznej opłaty 100,50 zł:

  • 100zł za wydanie prawa jazdy
  • 0,50 zł opłata ewidencyjna

 

Organ w terminie 2 dni składa zamówienie na nowy dokument w PWPW w Warszawie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty:

a) Opłatę uiszcza się w kasie II piętro pokój 77
(czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 24 8642 1155 2015 1500 4837 0023

 

Uwagi:

• wniosek o wydanie prawa jazdy nalezy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakośc druku, przy ustawieniu jak njamniejszego marginesu i zachowaniu pelnego nasycenia czerni. W przypadku wpisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne bedzie ponowne jego złożenie na druku dostepnym w tut. Urzedzie Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

• Informacja na temat tego, czy druk prawa jazdy jest juz gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl podając imię, nazwisko i nr pesel.

 

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. .U. z 2006r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),

3. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm).

4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 poz. 1005),

5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012r. poz. 447),

6. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83).

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone