Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl

Page

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego uprawniających do amatorskiego połowu ryb

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 52-54 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 152,154)

Zastępca Naczelnika – Joanna Kowalska

pokój nr 53 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 353)

1. PODSTAWA PRAWNA:

art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r.o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.2168 z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559  późn. zm.)

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

pokój 54

tel./16/ 678 50 54 w. 154

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub duplikatu karty wędkarskiej,

zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb w kole wędkarskim,

aktualne zdjęcie,

dowód uiszczenia opłaty.

4. OPŁATY:

za wydanie karty wędkarskiej 10 zł.

Opłaty należy dokonać:

w kasie Starostwa

przelewem na konto nr 73 1020 4391 0000 6302 0201 7838 Starostwo Powiatowe w Przemyślu

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Karta winna być wydana zgodnie z Kodeks postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

Do pobrania:

WNIOSEK

WNIOSEK 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30