Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

1 etap inwestycji budowy mostu na Sanie w m. Chałupki Dusowskie

 W dniu 02.08.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu na spotkaniu z udziałem Starosty Przemyskiego Jana Pączka, Skarbnika Powiatu Agnieszki Parygi, Wójta Gminy Stubno Ryszarda Adamskiego, Wójta Gminy Żurawica Tomasza Szeleszczuka, Z-cy Wójta Gminy Orły Witolda Szpytmana i Skarbnika Gminy Orły Teresy Oczkoś podpisano umowę w sprawie wspólnego finansowania zadania pn.: „Budowa Mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” – na wykonanie dokumentacji projektowej – 1 etap inwestycji”.
Umowa jest konsekwencją porozumienia w sprawie budowy mostu, podpisanego w dniu 13 kwietnia br. pomiędzy gminami: Stubno, Medyka, Orły, Żurawica i Powiatem Przemyskim. Strony w umowie zobowiązały się:

– Gminy do przekazania kwoty po 10.000,00 zł każda na rzecz Powiatu Przemyskiego oraz do uczestnictwa wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu przy odbiorze dokumentacji.

– Powiat Przemyski natomiast zobowiązał się przeznaczyć otrzymane środki jedynie na ten cel oraz pokryć z własnych środków koszty przekraczające wysokość udzielonych pomocy finansowych w wysokości do 163.000,00 zł, w tym: w roku 2021 r w wysokości 105.000,00 zł w tym na:  niezbędne mapy do celów projektowych i usługi geologiczne oraz wykonanie dokumentacji projektowej. W 2022 r. w wysokości 58.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Sygnatariusze umowy planują wybudować  most na rzece San pomiędzy miejscowością Niziny (gm. Orły) a miejscowością Chałupki Dusowskie (gm. Stubno) a tym samym połączenie drogi powiatowej Radymno – Walawa – Przemyśl z drogą powiatową Radymno – Medyka. W dniu 2 sierpnia 2021r. zrobiły kolejny krok w tym kierunku deklarując zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej.

Ponadto informujemy, że w lipcu br. został złożony wniosek o udzielenie wsparcia z Programu Polski Ład na kwotę 28.500.000, 00 zł, w którym Powiat Przemyski deklaruje wkład własny na poziomie 5% inwestycji tj. 1.500.000,00 zł.

Oprac. M. Dachnowicz

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30