Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku

27 września 2008 r. odbyły się w Dubiecku uroczystości jubileuszu 60-lecia liceum, połączone z nadaniem szkole imienia Ignacego Krasickiego. Na miejscowym stadionie zgromadzili się licznie absolwenci szkoły i zaproszeni goście. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki oraz specjalnie na tę uroczystość napisaną monografię szkoły.

Obchody jubileuszowe rozpoczęto mszą św. odprawioną przez księży-absolwentów i proboszcza miejscowej parafii – ks. Prałata Ryszarda Panka. Później nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Komitet Organizacyjny Jubileuszu Szkoły.

Odsłonięcia tablicy dokonali: pani Helena Czyżowska – absolwentka z roku 1953, później nauczyciel i dyrektor tej szkoły, pani Zofia Jasińska – długoletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, pan Marcin hrabia z Siecina Krasicki – przedstawiciel rodu Krasickich oraz pan Antoni Blecharczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.

Otwarcia zjazdu dokonała Zofia Jasińska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, a następnie zabrała głos pani dyrektor Alicja Atak, która powitała przybyłych gości. Szczególnie serdecznie powitała najstarszych uczestników zjazdu – absolwentów rocznika 1952, 1953. Wręczenie kwiatów przez aktualnych uczniów liceum było bardzo wzruszającą sceną.

Następnie pani dyrektor przedstawiła historię szkoły oraz prace związane z nadaniem imienia Ignacego Krasickiego naszemu liceum. Wybór patrona potwierdza, że jesteśmy dumni z tego, że czołowy poeta oświecenia jest dubiecczaninem, o którym pamiętamy.

O odczytanie aktu nadania imienia szkole poproszony został Przewodniczący Rady Powiatu – pan Antoni Blecharczyk.

Następnie głos zabrali goście oraz absolwenci szkoły. – cieszę się, że zostałem zaproszony i mogę uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości – powiedział potomek rodu, Marcin hrabia z Siecina Krasicki. Kolejni mówcy – pan Andrzej Zapałowski, poseł do parlamentu europejskiego, pan Piotr Tomański, poseł na sejm RP; Pan Stanisław Bajda, marszałek Województwa podkarpackiego, pan Jan Pączek, Starosta Przemyski, pan Zbigniew Blecharczyk, Wójt Gminy Dubiecko oraz Janina Wojtowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – składali gratulacje pani dyrektor oraz Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu, a także życzenia, aby dubiecka szkoła się rozwijała i przygotowywała młode pokolenie do odważnego pokonywania coraz to nowych wyzwań, do zdobywania i osiągania szczytnych, zamierzonych celów, a postać tak wybitnego patrona niech odgrywa inspirującą rolę zarówno w codziennym postępowaniu, jak i osiąganiu ambitnych celów życiowych.

 Po części oficjalnej uczniowie liceum zaprezentowali program artystyczny. Hasłem przewodnim montażu słowno-muzycznego były słowa piosenki „żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam.” Zarówno teksty utworów poetyckich, jak i piosenek dotyczyły człowieka i jego kondycji we współczesnym świecie.

W drugiej części programu, szkolny kabaret przedstawił inscenizację kilku bajek Ignacego Krasickiego „I piękny morał wypłynął z tego, że trzeba przywary zwalczać nasze…”

Wspólny obiad, a później spotkania w klasach sprzyjały wspomnieniom, refleksjom, a opowieściom nie było końca.

Mamy nadzieję, że dzień ten na długo zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom dubieckich uroczystości, a odnowione kontakty przetrwają każdą próbę czasu.

 

Teresa Czyżowska

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30