Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego

30 czerwca 2020 roku odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Przemyskiego VI Kadencji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego. Zanim przystąpiono do tych punktów Radni debatowali nad raportem o stanie Powiatu Przemyskiego za rok 2019 oraz podjęli uchwałę o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania. Skarbnik Powiatu – Agnieszka Paryga przedstawiała pełne dane dotyczące budżetu za rok ubiegły oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Absolutorium zostało udzielone Zarządowi Powiatu Przemyskiego przez Radnych, co w świetle wyników finansowych osiągniętych za rok 2019 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie było żadnym zaskoczeniem, a raczej kontynuacją kilkuletniej tradycji. Wicestarosta Marek Kudła  podziękował w imieniu Zarządu i Starosty Przemyskiego Jana Pączka Radnym, naczelnikom i pracownikom bez których realizacja budżetu za 2019 rok z takim rezultatem nie byłaby możliwa. Jednocześnie na szczególną uwagę zasługuje fakt który poruszyła Pani Skarbnik Agnieszka Paryga, a mianowicie, że na podstawie oficjalnych danych przekazanych przez wszystkie Regionalne Izby Obrachunkowe Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na oficjalnym forum ekonomicznym przedstawili Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Jest on jedynym w kraju opracowaniem obejmującym wszystkie samorządy to kompleksowa apolityczna i obiektywna analiza sposobu gospodarowania pieniędzmi mierzona aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. W rankingu tym Powiat Przemyski zajął czwarte miejsce za Powiatami: Wrocławskim, Poznańskim i Bielskim z pośród 314 wszystkich Powiatów Ziemskich w Polsce.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2020. Główną zmianą w budżecie na bieżący rok jest wyasygnowanie przez Powiat Przemyski kwoty 150 tys. zł na zakup aparatu USG, który zostanie przekazany do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu dla potrzeb chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej. Mamy nadzieje, że będzie on dobrze służył mieszkańcom powiatu i miasta Przemyśla oraz pomoże lekarzom w diagnozowaniu pacjentów.

Jednym z ostatnich punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie: założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nienadowej oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowe Centrum Integracji Społecznej.

Na koniec Sesji Radni zapoznali się z sytuacją powodziową jaka miała miejsce w ostatnich dniach w Powiecie Przemyskim. Dokładne dane na ten temat przedstawiła Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30