Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

20 czerwca 2018 roku odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Przemyskiego V Kadencji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego.
Skarbnik Powiatu – Agnieszka Paryga przedstawiła pełne dane dotyczące budżetu za rok 2017 oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ogółem w 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 50.830.411,36 zł, co stanowi 105,12 proc. wielkości planowanej. Dochody majątkowe wyniosły 2.737.087,64 zł, czyli 72, 97 proc. wielkości planowanej.
Natomiast wydatki budżetowe to 44.959.275,09 zł, co stanowi 93,11 proc. wielkości planowanej. Wydatki majątkowe wyniosły 9.179.232,32 zł, czyli 95,32 proc. wielkości planowanej.
W trakcie dyskusji jako pierwszy głos zabrał Józef Zubik Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej, który sukces powiatowych finansów określił mianem systematycznego „pączkownia budżetu”. W imieniu radnych klubu PiS głos zabrała Radna Powiatu Bożena Ryczan, która zasugerowała poprawę współpracy między klubami w Radzie i zaznaczyła, że będzie głosowała za przyjęciem absolutorium. Gratulacje złożył również Wiceprzewodniczący Rady Władysław Maciupa, podkreślając że inwestycje były zrealizowane przy bardzo racjonalnym wydatkowaniu środków i stąd powstała nadwyżka budżetowa.
Starosta Przemyski Jan Pączek wyeksponował udział naczelników, dyrektorów i pracowników powiatowych jednostek w realizacji budżetu oraz projektów unijnych. Do podziękowań i gratulacji przyłączył się również Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Adamski  dziękując dodatkowo wójtom gmin z terenu powiatu przemyskiego za współpracę przy realizacji inwestycji drogowych, po czym odczytał projekt uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu Przemyskiego absolutorium.
Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie, co nie było żadnym zaskoczeniem, a raczej kontynuacją kilkuletniej tradycji. W imieniu wójtów głos zabrał Wiesław Bembenek, który podziękował zarządowi za współpracę i wspaniałe wyniki budżetowe. Osobne podziękowania otrzymała Elżbieta Głodowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Nienadowej za wzorowe prowadzenie placówki. Jednym z ostatnich punktów obrad było podjęcie uchwały o obniżce pensji Starosty Przemyskiego wynikające ze zmian ustawowych wprowadzonych przez rząd. Obniżkę przegłosowano, choć większość radnych wstrzymała się od głosu.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30