Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Drogi ponad podziałami

Razem można więcej – ta prosta, wręcz banalna zasada, nie zawsze bywa stosowana w praktyce, a szkoda bo efekty zazwyczaj można wówczas osiągać lepsze. Prawdę tę wzięli sobie do serca samorządowcy powiatu przemyskiego i to zarówno ci na szczeblu gminy, jak i powiatu, podejmując wspólne działania aby poprawić stan lokalnych dróg.

Co prawda utrzymanie i modernizacja sieci dróg powiatowych leży w gestii powiatu, ale z dróg tych korzystają wszyscy, najczęściej zaś mieszkańcy gmin. Stąd koncepcja wspólnych przedsięwzięć, realizowanych i finansowanych wspólnie przez samorządy powiatu i gmin.

– W minionym roku zasada ta była konsekwentnie realizowana – mówi Janusz Hołyszko, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – na remonty dysponujemy kwotą przeszło 3,5 miliona, zaś na inwestycje drogowe przeszło 2,5 miliona złotych. W obu segmentach połowa tych funduszy pochodzi z budżetu powiatu, a połowa to dofinansowanie gmin. Dzięki temu zwiększyliśmy znacznie nasze możliwości, mamy lepszą pozycję w staraniach o środki z zewnątrz i możemy realizować więcej zadań. Zdaję też sobie sprawę z faktu, że społeczne oczekiwania są znacznie większe niż nasze możliwości, niemniej postęp jest zauważalny. Przeszło 30 kilometrów dróg, jakie w tym roku udało się zmodernizować to dobry wynik, najlepszy od lat…

Drogi w trudnym, podgórskim terenie narażone są na destrukcyjne działanie sił natury. W grudniu 2007 roku zakończono, wycenione na 2,4 mln złotych, prace przy likwidacji sporego osuwiska w Sufczynie na trasie Nienadowa – Bircza również, w Skopowie i Drohobyczce. Były to kosztowne, wycenione na przeszło 2 mln złotych inwestycje, jednak większość środków pochodzi ze Skarbu Państwa. Zeszłoroczne powodzie szczególnie dały się we znaki w dolinie Wiaru, który jest rzeką górską, a więc dość kapryśną. Wylały też niektóre niewielkie potoki, czyniąc wiele szkód w infrastrukturze drogowej. Około 1,4 mln złotych przeznaczono na naprawy zniszczonych dróg: Bircza – Huwniki – granica państwa oraz Makowa – Arłamów.

Z innych realizowanych w tym roku ważniejszych zadań wymienić można kilka inwestycji koncentrujących się na przebudowie dróg powiatowych: Aksmanice – Nowosiółki Dydyńskie (wartość prawie 350 tys. zł), Radymno – Walawa – Przemyśl (480 tys. zł), droga Krzywcza – Prom – Olszany na odcinku Chołwice – Mielnów (515 tys. zł). Węgierka – Średnia – Krzywcza (625 tys. Zł) czy Iskań – Jawornik Ruski (425 tys. zł).

Rok 2008 okazuje się w sumie rokiem rekordowym. Na remonty, inwestycje i utrzymanie dróg wydano około 14 mln złotych. Rok wcześniej wydatkowano około 6 milionów.

Wszystko wskazuje na to, że w roku bieżącym na drogach powiatowych będzie wiele się działo. Wnioski złożone do RPO Województwa Podkarpackiego uzyskały pozytywną ocenę i zakwalifikowały się do dofinansowania. Wniosek na drogę nr 1818 R Radymno – Medyka zakwalifikował się z 1 miejsca natomiast wniosek na drogę nr 2042 R Wara – Stara Bircza z 24 miejsca. Wartość obydwu wniosków opiewa na kowtę ok. 18,5 mln zł. Przebudowanych zostanie blisko 37 km dróg. Również w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówek) 1 wniosek uzyskał pozytywną ocenę zajmując 4 miejsce na liście rankingowej. Wniosek złożono na przebudowę drogi 1777 R Pruchnik – Nienadowa – Bircza na odcinku Nienadowa – Bircza, wartość wniosku ok. 6 mln zł. zaś przebudową zostanie objętych blisko 29 km drłóg. We wszystkich tych przedsięwzięciach udział biorą samorządy Gminne tj. Gmina Medyka, Stubno, Bircza i Dubiecko.

Ponadto kontynuowane będą prace na drogach, realizowane wespół z samorządami Gminnymi jak również będziemy w dalszym ciągu zabiegać o środki z zewnątrz w chwili gdy tylko nadarzy się okazja.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30