Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

Działania Starosty Przemyskiego podczas nawałnic, które przeszły przez powiat przemyski.

Koordynacja działań przeciwpowodziowych to najważniejsze działanie Starosty Przemyskiego jako szefa Obrony Cywilnej Powiatu Przemyskiego w sytuacji wystąpienia zagrożenia na powierzchni więcej niż jednej gminy. Sposób i tryb działania na wypadek takich zdarzeń określa szczegółowo zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego Plan zarządzania kryzysowego powiatu przemyskiego. Zgodnie z zawartymi w nim procedurami operacyjnymi: SPO-1.2, SPO-1.3, SPO-2.4, SPO – 2.6, SPO- 2.7, SPO – 2.8, SPO – 4.2, SPO – 4.7, Starosta Przemyski w trybie działań  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  koordynował następujące działania:

 1. współdziałał z Komendą Miejską Policji w zakresie zabezpieczenia organizacji ruchu drogowego – dysponowanie patroli policyjnych,
 2. współdziałał z Komendą Miejską PSP- Stanowisko Kierowania w zakresie dysponowania powiatowych sił i środków ochrony przeciwpowodziowej,
 3. wydawał gminom sprzęt z powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w postaci worków, piasku, materacy, koców, poduszek,
 4. współdziałał z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie dysponowania sił i środków niezbędnych do podjęcia czynności zabezpieczenia sanitarnego mieszkańców w tym informowania o zagrożeniu,
 5. występował do Wojewody Podkarpackiego o zadysponowanie śmigłowców, które przeprowadziły ewakuację osób z terenu Gminy Bircza w trybie porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym SG i GOPR z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie współdziałania,
 6. współdziałał z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie zagrożenia związanego z awarią oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bircza,
 7. ostrzegał mieszkańców zagrożonych gmin przez zagrożeniami pogodowymi, w tym zagrożeniem nawałami deszczu i trąbą powietrzną w dniu 30 czerwca 2020 r.
 8. występował do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o wsparcie działań siłami wojsk obrony terytorialnej oraz wojsk inżynieryjnych oraz koordynował zapotrzebowanie gmin w tym zakresie,
 9. wprowadził procedurę oceniania i dokumentowania strat w tym powołał Powiatowa Komisję ds. szacowania strat,
 10. zadysponował Geologa Powiatowego oraz za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego inspektorów nadzoru, którzy na bieżąco prowadzili monitoring i ocenę osuwisk oraz stanu budynków mieszkalnych i infrastruktury publicznej znajdującej się w pobliżu osuwisk,
 11. w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ramach ścisłego współdziałania udział brali Wójt Gminy Bircza i Wójt Gminy Dubiecko realizując swoje własne zadania w zakresie gminnego zarządzania kryzysowego.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zawiązywał się dwukrotnie, najpierw podczas działań w dniach 23-24 czerwca a następnie w dniach 26-30 czerwca – faza reagowania i usuwania skutków. Od dnia 1 lipca Starosta  Przemyski kontynuuje fazę usuwania skutków oraz rozpoczął fazę odbudowy sił i środków oraz wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego

W ramach pomocy gminom w prowadzeniu działań przeciwpowodziowych decyzją Starosty Przemyskiego codziennie od rozpoczęcia działań zabezpieczany jest posiłek gorący dla wszystkich służb przez niego zadysponowanych do  realizacji zadań na terenie gminy Bircza i Gminy Dubiecko.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30