Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Europa Karpat i Brama Przemyska

22 lutego 2020 r. w Krasiczynie podpisano deklarację o utworzeniu Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska”. Wśród sygnatariuszy tej deklaracji znaleźli się samorządowcy z czterech polskich transgranicznych powiatów oraz kilku sąsiednich rejonów na Ukrainie. Wśród nich był Starosta Przemyski Jan Pączek. Inicjatywa ta (z uwagi na niewykorzystany potencjał społeczno – gospodarczy pogranicza polsko – ukraińskiego tkwiący w zasobach ludzkich, kulturowych i przyrodniczych) służyć ma integracji społeczno – gospodarczej całego obszaru. Wyrażono zatem wolę stworzenia strategii rozwoju, struktur i efektywnych mechanizmów wspierających współpracę rozwojową wszystkich zainteresowanych partnerów z obszarów położonych w granicach powiatów: przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego po stronie polskiej oraz w granicach rejonów – jaworowskiego, mościckiego, drohobyckiego, samborskiego i gródeckiego po stronie ukraińskiej. Koordynację działań i budowę zaplecza instytucjonalnego powierzono Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska.

Podpisanie deklaracji było jednym z elementów trzydniowej XXVI Konferencji Europa Karpat odbywającej się w dniach 21 – 23  lutego w Przemyślu i Krasiczynie. Inicjatywa ta zapoczątkowana została w 2011 roku mając na celu równomierny rozwój Europy Środkowo – Wschodniej, by zwiększyć społeczną świadomość o unikalności tego regionu i wpłynąć na jego rozwój. W tegorocznej konferencji wzięli udział parlamentarzyści, ministrowie, naukowcy, przedstawiciele biznesu zarówno z krajów karpackich, jak też i wielu innych.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30