Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Finał 8. Jarmark Rękodzieła Ludowego „Kwietna Niedziela”

9 kwietnia 2017 r. w piwnicach Centrum Kulturalnego odbył się 18. Jarmark Rękodzieła Ludowego „Kwietna Niedziela”. W programie tegorocznego jarmarku było rozstrzygnięcie 

X edycji Konkursu Plastycznego „Wielkanocne Tradycje”. Uczestnicy mogli obejrzeć spektakl przygotowany przez Zespół Artystyczny z Bolestraszyc pn.: „Umęczon pod ponckim Piłatem”. 

W trakcie jarmarku otwarta była też wystawa rękodzieła oraz można było podejrzeć warsztat pracy twórczej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa pokonkursowa pisanek, której współorganizatorem był Starosta Przemyski Jan Pączek. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:  

W kategorii technika batikowa: 

Nie przyznano I Nagrody. 


Dwie równorzędne II Nagrody w wysokości po 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100), każda dotrzymują:

– Waldemar Wańkowicz ze Świebodnej

– Małgorzata Pasek z Reczpola


Dwa wyróżnienia w wysokości po 50 zł (słowne: pięćdziesiąt złotych 00/100), każde otrzymują:

– Łucja Stępak z Przeworska

– Anna Sopel z Drohobyczki 


W kategorii technika drapana:


Dwie równorzędne I Nagrody pieniężne w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) każda wraz z nagrodami rzeczowymi w postaci blenderów otrzymują: 

– Bogusława Mikita z Reczpola

– Krystyna Mazur z Przemyśla


Dwie równorzędne II Nagrody w wysokości po 120 zł (słownie: sto dwadzieścia  złotych 00/100), każda otrzymują:

– Renata Głąb z Pawłosiowa 

– Alicja Jureczko z Babic


Dwie równorzędne III Nagrody w wysokości po 100 zł (słownie: sto złotych 00/100), każda otrzymują:

– Agnieszka Watracz z Przemyśla

– Beata Maślanka-Bukowińska z Dębowa


Wyróżnienia w wysokości po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), każde otrzymują:

– Ewa Szybiak z Drohobyczki

– Joanna Rumińska z Orłów 


W kategorii technika współczesna:


I Nagrodę w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) wraz z nagrodą rzeczową – blenderem otrzymuje:- Zofia Sokół z Gniewczyny Trynieckiej


II Nagrodę w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) otrzymuje;

– Ewa Żurawska z Drohobyczki 


Dwie III Nagrody w wysokości po 100 zł (sto złotych 00/100) każda otrzymują:

– Barbara Feduniak z Przemyśla

– Marek Szkółka z Ostrowa


Wyróżnienia w wysokości po 50 zł (słowne: pięćdziesiąt złotych 00/100), każde otrzymują:

– Danuta Zbójnowicz z Białobok

– Magdalena Szydłowska z Przemyśla 


W kategorii „Mistrz-Uczeń”


Nagroda rzeczowa – MP3 otrzymuje Karolina Kowalczyk z mistrzem Małgorzatą Kowalczyk


Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe z rąk fundatorów: Janusz Czarski – Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz Jan Pączek – Starosta Przemyski. 

 

 

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

fot.: http://www.ck.przemysl.pl

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30