Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Zarząd Powiatu Przemyskiego z absolutorium za 2020 rok.

W dniu 23 czerwca 2021 roku odbyła się w trybie stacjonarnym sesja absolutoryjna podczas, której radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2020. Rada Powiatu Przemyskiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu  Powiatu Przemyskiego z wykonania budżetu za 2020 r. dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu.

Rada Powiatu Przemyskiego po zapoznaniu się z „Raportem o Stanie Powiatu Przemyskiego za 2020 r.” i ww. wymaganymi prawem opiniami pozytywnie oceniła ubiegłoroczną pracę Zarządu Powiatu Przemyskiego.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, 3 było nieobecnych a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Niebawem szczegółowa relacja.

Oprac.: M. Dachnowicz

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30