Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ – DOTACJE NA DZIAŁANIA INTEGRACYJNE W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

FUNDACJA BATOREGO ZAPRASZA ORGANIZACJE SPOŁECZNE, KTÓRE PODEJMUJĄ DZIAŁANIA NA RZECZ ADAPTACJI I INTEGRACJI UCHODŹCÓW I UCHODŹCZYŃ W ŚRODOWISKU LOKALNYM DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ W FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ.

Dotacje w wysokości maksymalnie DO 60 000 ZŁ otrzymać można na:

* działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
* działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe,
płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
* działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

UWAGA: W konkursie NIE SĄ WSPIERANE zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

BUDŻET KONKURSU: 1,5 MILIONA ZŁOTYCH.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w INTERNETOWYM SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW [logowanie] OD OGŁOSZENIA KONKURSU DO 28 LUTEGO 2023. Jedna organizacja może złożyć JEDEN WNIOSEK. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie OD 1 MAJA 2023 DO 30 KWIETNIA 2024.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf [Formularz].

Wnioski mogą składać ORGANIZACJE ZAREJESTROWANE W POLSCE: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

HARMONOGRAM KONKURSU
I ETAP: 1 LUTEGO – 28 LUTEGO 2023 – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

DO 24 MARCA – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II ETAP: 27 MARCA – 21 KWIETNIA 2023 – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

DO 28 KWIETNIA – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą [https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/?amp%3Bqid=19771723]

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30