Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

III konkurs plastyczny – „ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

REGULAMIN
III POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu

Cele konkursu:

  • utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych poprzez znak graficzny,
  • wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,próba zachęcenia uczniów do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad sensem świętowania,
  • popularyzacja plastycznej twórczości uczniowskiej,
  • pobudzenie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji uczniów.

 

Tematyka:
Kartka Świąteczna – obrzędy, zwyczaje oraz symbole związane z misterium Świąt Bożego Narodzenia i szczególna atmosfera im towarzysząca.

Technika:
Kredka – ołówkowa (wymiary prac w formacie A5).
Uwaga: Nie należy wykorzystywać błyszczących materiałów zdobiących.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu przemyskiego. Każda szkoła może dostarczyć 3 prace po wcześniejszej weryfikacji.

Opis prac:
Prace powinny być opisane na odwrocie, drukowanym pismem: Autor (pełne imię i nazwisko), wiek, klasa, placówka (pełna nazwa i adres oraz telefon, fax., e-mail), imię i nazwisko, telefon kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 10 grudnia 2008 r. (środa) na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91, 87/ z dopiskiem: „Kartka Świąteczna”.

Ogłoszenie wyników:
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 17 grudnia 2008 /środa/ o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, II piętro, sala nr 62.

Nagrody:
Dla zdobywców miejsc I – III przewidziane są nagrody rzeczowe.
Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają ponadto dyplomy.

Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30