Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG

Single

Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH KLAS IV-VIPOWIATU PRZEMYSKIEGO
„POWIAT PRZEMYSKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Cele konkursu:
Celem konkursu jest kształtowanie i wzmacnianie więzi uczniów z ich małą ojczyzną, poprzez wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi dziedzictwem kulturowym i naturalnym powiatu przemyskiego – jego walorami krajobrazowymi, historycznymi i turystycznymi. Chcemy, by młodzi ludzie zobaczyli w swojej okolicy wyjątkowość krajobrazu, przyrody, ciekawą architekturę i spróbowali utrwalić w pracy plastycznej swoje doświadczanie urody ich małej ojczyzny.

Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest powiat przemyski, jego walory przyrodniczo – krajobrazowe, turystyczne, dziedzictwo kulturowe, historyczne.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI z terenu powiatu przemyskiego.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon szkoły oraz imię, nazwisko oraz tel. Kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska we wszelkich materiałach promocyjnych wydawanych przez Organizatora.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 28 listopada 2008 r. (piątek) na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91/ 87, z dopiskiem: „Powiat Przemyski – moja mała ojczyzna””.

Ogłoszenie wyników:
Wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 5 grudnia 2008 r. o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 II piętro sala nr 62.

Nagrody:
Zdobywcy I – III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy. W grudniu 2008 roku prace uczestników konkursu „Powiat przemyski – moja mała ojczyzna” zostaną pokazane na Ukrainie w rejonach partnerskich powiatu przemyskiego.

Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285

Serdecznie zapraszamy udziału!

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30