Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG

Page

Bircza

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Cap

Burmistrz Miasta i Gminy Bircza
Grzegorz Gągola

Miasto i  Gmina Bircza
37-740 Bircza
e-mail:sekretariat@bircza.pl
tel. /16/ 672 60 91, 672 60 92
fax. /16/ 672 53 41
godziny pracy:
poniedziałek – piątek od 7.30 – 15.30
Powierzchnia – 254,05 km2
Ludność – 6539

Gmina Bircza położona jest na terenie górzystym, wchodzącym w skład zewnętrznych Karpat Wschodnich, a w szczególności makroregionu zwanego Pogórzem Środkowo-Beskidzkim. Pod względem obszaru Bircza zajmuje trzecie miejsce w Polsce, w Powiecie Przemyskim jest największa.

Lasy zajmują 58,5 % powierzchni. Piękne pogórza, o rusztowym układzie grzbietów porastają lasy jodłowo-bukowe z roślinnością wschodnio-karpacką. W 1991 roku na terenie gminy Bircza powstał leśno-geologiczno-krajobrazowy Rezerwat Przyrody „Krępak”.

Na powierzchni 138,46 ha zachowany jest ze względów dydaktycznych, naukowych i krajoznawczych las jodłowo-bukowy wraz z charakterystycznym runem dla podgórskiej buczyny karpackiej. Można tu spotkać rzadkie chronione rośliny, np.: wawrzynek wilcze łyko, podkolan biały, widłak jałowcowaty.

Na obszarze wsi Łodzinka, Krajna i Wola Korzeniecka zlokalizowany jest rezerwat „Reberce”. Jego celem jest ochrona starodrzewia jodłowego. Powierzchnia wynosi 190,96 ha. Główne walory rezerwatu to pierwotny charakter lasu oraz bogactwo świata zwierzęcego i roślinnego. Jego charakterystycznymi elementami są: storczyk, bluszcz pospolity, ciemiężyca zielona, olszynka karpacka. Z bogatej fauny należy wymienić: orlika krzykliwego, trzmielojada, wilka, rysia, żbika, kunę, gniewosza plamistego, myszołowa, traszkę karpacką, rzekotkę drzewną, kumaka nizinnego. W miejscowości Korzeniec znajduje się stanowisko dokumentacyjne „Skiby Sufczyny na synklinę Brzuski”. Władze gminy podkreślając unikatowy charakter terenu czynią starania o ulokowanie na jej terenie uzdrowiska.

W miejscowości Jawronik Ruski znajdują się odkryte w 1955 roku pokłady diatomitu, który wykorzystywany jest w przemyśle jako materiał pomocniczy w urządzeniach filtracyjnych, stanowi wypełniacz w produkcji farb, lakierów, gumy, papieru, tworzyw sztucznych.

Gmina Bircza to nie tylko piękne widoki, dobre i malownicze drogi i serpentyny, ale również ciekawe zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Są tu liczne zabytkowe kapliczki i kościoły jak np. w Rudawce i Nawojowej. W Lipie znajduje się drewniana cerkiew greckokatolicka z 1830 roku, zaś w Sufczynie unikalna pozostałość po dawnej hucie szkła, której właścicielami byli Tarnawscy posiadający tu majątek ziemski. W Birczy na uwagę historyków zasługują: pałac Humnickich otoczony fortyfikacjami ziemnymi z XVII w. i parkiem krajobrazowym z XIX w., kaplica cmentarna z ok. 1850., kapliczka z końca XIX w., plebania unicka drewniana z I połowy XIX w., kirkut.

Dzięki wspólnym staraniom władz i mieszkańców Birczy, udało się przezwyciężyć wiele problemów. Oddano do użytku nowoczesną mechaniczno- biologiczną oczyszczalnię ścieków i nową instalację kanalizacyjną. Gmina Bircza znana jest również z działalności kulturalnej ludowych zespołów artystycznych, kół zainteresowań. Od ponad dwudziestu lat organizowane są przeglądy teatrzyków dziecięcych „Tropem Jasia i Małgosi”, w których uczestniczą dziecięce zespoły teatralne, lalkowe oraz żywego planu ze szkół podstawowych regionu.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30