Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Na Tanecznej Tęczy Marzeń

Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”
przystąpił do programu
„Na Tanecznej Tęczy Marzeń”
prowadzonego w ramach projektu
Wyrównywania Szans Edukacyjnych.

 

Program realizowany jest w Trójczycach w Gminie Orły.

Celem programu jest:

 

  • Rozbudzanie, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, tańcem, folklorem, zachowaniem kultury- polskiej i dziedzictwa narodowego, kreowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicami kraju, kształtowanie dobrych relacji między członkami grup folklorystycznych podczas przeglądów, koncertów, festiwali.
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych, dziennikarskich poprzez poznawanie różnych form wypowiedzi, doskonalenie sprawności językowej, podnoszenie poziomu orografii.
  • Prezentowanie efektów pracy w wydawanej gazetce zespołowej „Majdaneczek”. Przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza.
  • Wspieranie rozwoju własnych zainteresowań, zachęcenie do podejmowania aktywności edukacyjnej w nauce języka angielskiego, znoszenie bariery językowej.
  • Statutowym celem działania stowarzyszenia jest propagowanie i kultywowanie tradycji i folkloru regionu Ziemi Przemyskiej oraz innych regionów Polski poprzez rozwój szeroko pojętej kultury tanecznej, muzycznej i wokalnej.

 

Realizacja celów programu przewidziana jest w formie zajęć pozaszkolnych, które odbywać się będą w czasie wolnym uczniów tj. w czasie wakacji, w soboty i popołudnia niektórych dni tygodnia.
Warsztaty z zakresu tańca ludowego, baletu i warsztaty dziennikarskie są kontynuacją dotychczasowych działań zespołu. W ramach realizacji programu oferta zajęć pozaszkolnych rozszerzona została o kółko języka angielskiego. Uczestniczący w zajęciach tancerze będą mogli doskonalić znajomość j. angielskiego, a także praktyczne posługiwanie tym językiem.
Sprawdzeniem efektywności będzie umiejętność nawiązania kontaktów z tancerzami z Serbii, Turcji w czasie pobytu na festiwalach.
Żeby osiągnąć ten cel stowarzyszenie działa na rzecz Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, zabiega o środki finansowe na potrzeby zespołu, upowszechnia folklor, kulturę ludową, organizuje koncerty, przeglądy itp. nawiązuje kontakty, współdziała z innymi organizacjami i instytucjami w dziedzinie kultury.

Program realizowany jest przez:

 

  • warsztaty taneczne – taniec ludowy
  • warsztaty taneczne – balet
  • kółko j. angielskiego
  • warsztaty dziennikarskie

 

Programem objętych jest 48 osób – członków zespołu.

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30