Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Nawałnice w powiecie przemyskim spowodowały bardzo duże straty w  infrastrukturze gminnej i powiatowej oraz rolnictwie

INFRASTRUKTURA POWIATOWA  I GMINNA

 1. Zarząd Dróg Powiatowych – zniszczona powiatowa infrastruktura mostowa, zniszczone przepusty, korpusy dróg – kwota ok. 15 mln zł.
 2. Gmina Fredropol – zniszczona gminna infrastruktura drogowa, mostowa – ok. 815 tys. zł, zniszczonych ok. 5 tys. ha upraw rolnych – kwota jeszcze nie oszacowana, wpłynęły wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych z 80 ha.
 3. Gmina Krzywcza – zniszczona infrastruktura gminna – podmyte i oberwane drogi gminne, zerwane pobocza, zamulone rowy, zatkane przepusty – koszt szacunkowy 750 tys. zł.
 4. Gmina Przemyśl – zniszczone nawierzchnie dróg gminnych – szacunek na 514 tys. zł.
 5. Gmina Żurawica – zniszczona infrastruktura gminna –szacunkowy koszt to ponad 1 mln zł.
 6. Gmina Bircza – zniszczona gminna infrastruktura komunalna, drogowa, mostowa- szacunkowa kwota strat to około 8,5 mln zł w gminnej. Szacunkowa kwota kosztów obsługi sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Bircza (praca sprzętu, koszty paliwa, zakup kruszywa, zakup worków, ekwiwalent dla strażaków itp. … to koszt około 270.000,00 zł .
 7. Gmina Dubiecko – zniszczenia w gminnej infrastrukturze drogowej  – koszt szacunkowy ok. 3 mln. zł.

 

ROLNICTWO

 1. Gmina Bircza – zalanych zostało ok. 20 ha upraw rolnych,
 2. Gmina Dubiecko – ok. 400 ha w tym 300 ha upraw rolnych i 10 ha nieużytków,
 3. Gmina Fredropol – ok. 5 000 ha upraw rolnych, na chwilę obecną wnioski o wyszacowanie strat wpłynęły z ok. 80 ha.
 4. Gmina Krasiczyn – zalanych zostało 37 ha pszenicy
 5. Gmina Krzywcza – zalanych zostało ok. 200 ha upraw rolnych
 6. Gmina Przemyśl – zalanych zostało ok 2 ha kukurydzy
 7. Gmina Żurawica – zalanych zostało ok. 10 ha pól uprawnych.

W wszystkich gminach rolnicy na bieżąco zgłaszają wnioski o wyszacowanie strat a powołane gminne komisje szacują straty w terenie.

Starosta Przemyski wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o zamieszczenie wykazu miejscowości poszkodowanych w powiecie przemyskim w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, na mocy którego  w trybie  ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórek będzie można realizować prace inwestycyjne przy zastosowaniu skróconych procedur administracyjnych. Starosta Przemyski wykaz ten oraz szacunkowy koszt strat poniesionych przez poszczególne gminy  przekazał również do Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej na bieżąco realizują swoje zadania w zakresie wnioskowania i wypłaty zasiłków celowych na potrzeby rodzin, które zostały poszkodowane podczas powodzi.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30