Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Nowa Rada Naukowo – Społeczna LKP Kasy Birczańskie

29 października 2019 w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Bircza odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”, powołanej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na nową kadencję 2019 – 2023. Na posiedzeniu dyskutowano nad założeniami nowego jednolitego programu gospodarczo-ochronnego (JPGO) dla LKP. W trakcie obrad padło wiele propozycji działań prospołecznych, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie przyrodniczych śladów dawnych kultur, organizacja plenerów plastycznych czy kontynuacja współpracy z administracją lokalną, ludźmi kultury i przedstawicielami mediów.

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczańskie”. Do zakresu działania rady należy m.in. opiniowanie projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej, projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów, projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych, tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania, działalności edukacyjnej, a także turystycznego udostępniania terenów. W skład 32 osobowej rady (której przewodniczącym został Tadeusz Kroker) powołani zostali przedstawiciele Powiatu Przemyskiego: Wojciech Bobowski – Radny Powiatu Przemyskiego, Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego oraz Jan Pączek – Starosta Przemyski. 

fot.: Edward Marszałek
fot.: Edward Marszałek
fot.: Edward Marszałek
Lasy Państwowe Regionalna DyrekcjaLasów Państwowych w Krośnie

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30