Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

Nowy dokument tożsamości mDowód.

Źródło: Informacja nadesłana

 

14 lipca 2023 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji Mobywatel. Ta innowacyjna ustawa umożliwi korzystanie z wielu nowych funkcji w aplikacji Mobywatel, w tym posiadanie nowego dokumentu tożsamości – mDowodu.

Głównym dokumentem w aplikacji Mobywatel stanie się cyfrowy dokument tożsamości o nazwie mDowód. Będzie on zawierał dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz rejestru PESEL. mDowód pozwoli na potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa polskiego użytkowników aplikacji Mobywatel w różnych sytuacjach, takich jak:

  • na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w sytuacjach wymagających wzajemnej fizycznej obecności stron,
  • w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek stwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności dowodu osobistego.

Umożliwi to obywatelom załatwianie spraw urzędowych oraz potwierdzanie swojej tożsamości w instytucjach finansowych od 1 września 2023 r.
Należy jednak pamiętać, że nie będzie można go używać w dwóch sytuacjach: w procesie wydawania dowodu osobistego oraz podczas przekraczania granicy Polski.

Weryfikacja dokumentu mDowód będzie odbywać się za pomocą trzech metod: wizualnej, funkcjonalnej i kryptograficznej. Osoba weryfikująca będzie mogła sprawdzić różne elementy mDowodu, takie jak fotografię, hologram zmieniający barwę przy poruszaniu smartfonem, datę ostatniej aktualizacji danych, zegar pokazujący aktualną godzinę i datę, elementy dynamiczne przedstawiające biało-czerwoną flagę oraz grafiki tła umieszczone za danymi osobowymi. W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu, będzie można skorzystać z metody funkcjonalnej, która polega na okazaniu przez posiadacza aplikacji dowolnej funkcjonalności aplikacji lub uruchomieniu określonej funkcji.

Ważne jest również, że w ramach rozwoju aplikacji Mobywatel został uproszczony proces weryfikacji dokumentu za pomocą metody kryptograficznej. Teraz funkcję weryfikatora będzie pełniła sama aplikacja mobilna, nie będzie już potrzeby korzystania z aplikacji mWeryfikator. Osoba weryfikująca musi mieć jedynie urządzenie mobilne z najnowszą wersją aplikacji Mobywatel, a rejestracja i logowanie nie będą już konieczne do skorzystania z tej funkcjonalności. Proces weryfikacji będzie sprawdzał zarówno ważność certyfikatu, jak i samego dokumentu.

Bezpieczeństwo danych w aplikacji Mobywatel zostało również znacznie wzmocnione. Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony hasłem o wymaganym poziomie złożoności lub uwierzytelnieniem za pomocą biometrii i numeru PIN. Dane wrażliwe są przechowywane na urządzeniach mobilnych użytkownika w szyfrowanych kontenerach, wykorzystujących złożone klucze kryptograficzne. Dodatkowo, dostęp do ważnych danych przetwarzanych w ramach aplikacji Mobywatel jest chroniony przed dostępem z innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym.

W przypadku utraty telefonu z zainstalowaną aplikacją Mobywatel, użytkownik będzie mógł unieważnić certyfikat poprzez całodobową infolinię pod numerem +48 42 253 54 74.

Nowa ustawa o aplikacji Mobywatel wprowadza rewolucję w sposobie potwierdzania tożsamości i korzystania z różnych usług dla obywateli. mDowód stanie się głównym dokumentem tożsamości, a aplikacja Mobywatel dostarczy szereg nowych możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z tą nową funkcjonalnością i korzystania z aplikacji Mobywatel w codziennym życiu.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30