Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Otwarcie mostu na rzece Stupnica w miejscowości Brzuska

8 lipca 2021 r. przecięciem wstęgi symbolicznie dokonano oficjalnego otwarcia mostu na rzece Stupnica, w miejscowości Brzuska, który przeszedł gruntowny remont po zniszczeniach jakim uległ w ubiegłym roku podczas powodzi.

Przed powodzią był to most dwuprzęsłowy, podpory mostu betonowe + drewniana rusztowa podpora centralna, ustrój nośny – stalowe dźwigary + drewniane poprzecznice i pokłady dolny i górny (tzw. drewniak). Nośność mostu 15 T masy całkowitej. Podczas ubiegłorocznej powodzi wezbrane strumyki, potoki, rzeki dokonały ogromnych zniszczeń na terenie gmin Bircza i Dubiecko niszcząc infrastrukturę powiatu, gmin, w tym m.in. most znajdujący się w ciągu drogi powiatowej nr 2097R w km 0 + 060 w m. Brzuska” na rzece Stupnica w m. Brzuska.

W wyniku przeprowadzonych prac na moście podwyższone zostały parametry techniczne obiektu, nośność 30 T masy całkowitej, dłg. mostu 30,43 mb,   szer. jezdni 4 mb, opaska bezpieczeństwa 2 x 0,5 mb, gzymsy/bariera 2 x 0,4 mb. Most pozostał mostem dwuprzęsłowym -14,8 mb + 14,8 mb, ustrój nośny ruszt stalowy zespolony płytą żelbetową, podpory z betony monolitycznego. Wartość robót wyniosła ok 885 tyś zł  a ich wykonawcą była Firma LOG – BUD, Krynica Zdrój, Diana Bogucka.

W wyniku ubiegłorocznej powodzi Powiat Przemyski w infrastrukturze mostowo-drogowej poniósł ogromne straty. Szkody wyrządzone przez żywioł oszacowano na kilkanaście milionów zł. Usuwano je wówczas własnymi siłami przy pomocy żołnierzy WOT oraz strażaków z OSP. We współpracy z żołnierzami przygotowano tymczasowe przejazdy miedzy innymi przy ww. zniszczonym moście.

Samorządy z całej Polski (35 JST) okazały ogromną solidarność z Powiatem Przemyskim w tych trudnych chwilach i udzieliły pomocy finansowej na łączną kwotę: 1.335.000,00 PLN, z czego największych dotacji udzielił:

Samorząd Województwa Podkarpackiego – 420.000,00 PLN

Samorząd Województwa Mazowieckiego – 200.000,00 PLN

Miasto Rzeszów – 100.000,00 PLN

Powiat Łukowski – 100.000,00 PLN

Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań:
– „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2097R w km 0 + 060 w m. Brzuska”

– „Remont drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250”

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 2065R Drohobyczka-Przedmieście Dubieckie”.

Podczas oficjalnego otwarcia Powiat Przemyski reprezentował Jan Pączek Starosta Przemyski, Wojciech Bobowski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Ryszard Gołębiowski członek Zarządu Powiatu Przemyskiego oraz radni; Piotr Pękalski, Arkadiusz Mazur i Henryk Sowa. Marszałka Województwa Podkarpackiego reprezentował Mariusz Król radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Nadleśnictwo Bircza natomiast reprezentował Nadleśniczy Zbigniew Kopczak W tej doniosłej chwili nie brakło samorządowców z gminy Bircza z Grzegorzem Gągolą Wójtem Gminy Bircza i Kazimierzem Capem Przewodniczącym Rady Gminy Bircza na czele. Poświęcenia mostu natomiast dokonał ks. dr Kazimierz Pacyniak. Nie mogło oczywiście braknąć pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, który reprezentowany był przez Janusza Hołyszko dyrektora oraz pracowników Kazimierza Walczaka, Ewę Zacharę, Małgorzatę Spryńską, Ariela Wielgosza, i Tomasza Gałuszkę. Obecni byli także projektanci Henryk Kalisz i Tomasz Tomasiewicz.  Most jest czynny od wielu miesięcy ale z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 i bezpieczeństwo na oficjalne przecięcie wstęgi w szerszym gronie zdecydowano się dopiero teraz.

Oprac.: M. Dachnowicz

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30