Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

Otwarto Wypożyczalnię Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego

Oprac.: M. Dachnowicz
Fot.: M. Dachnowicz

12 grudnia 2022 r., dokładnie o godz. 12 została oficjalnie otwarta Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego dla mieszkańców powiatu przemyskiego. Wypożyczalnia mieści się przy ul. Waygarta 1, gdzie przybyłych gości przywitał starosta przemyski Jan Pączek, wśród których znalazł się poseł na Sejm RP Marek Rząsa, przewodniczący przemyskiej rady miejskiej Robert Bal, zastępca prezydenta Przemyśla Bogusław Świeży, przewodniczący rady powiatu przemyskiego Wojciech Bobowski oraz towarzyszący mu radni powiatowi Krystyna Raba-Opacka i Kazimierz Kapłon, burmistrz miasta i gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak oraz pracownicy urzędu Starostwa Powiatowego w Przemyślu i wypożyczalni. Po uroczystym przecięciu wstęgi proboszcz parafii archikatedralnej w Przemyślu prałat Mieczysław Rusin odmówił modlitwę i poświęcił obiekt. Następnie zebrani goście obejrzeli wypożyczalnię, a niektórzy zdecydowali się przetestować sprzęt. Spotkanie zakończone zostało w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu, gdzie starosta przemyski Jan Pączek opowiedział o krótkiej historii realizacji projektu oraz podziękował gościom za przebycie a pracownikom za zaangażowanie w ten projekt. Szczególne podziękowania skierował do inspektor Magdaleny Andrzejak, pomysłodawczyni, autorce projektu i realizatorce oraz pozostałym osobom zaangażowanym w doprowadzenie do otwarcia; pracownikom wypożyczalni Urszuli Domagalskiej, Mariuszowi Partyce, powiatowemu rzecznikowi prasowemu Małgorzacie Dachnowicz oraz Agnieszce Cynowskiej-Poradzie i Anecie Perducie z Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności za przygotowanie okolicznościowego poczęstunku.
Informacje o projekcie:
Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna
Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Umowa zawarta 23 maja 2022 r.
Okres realizacji projektu: od czerwiec 2022 do: 31.12.2023
Wartość projektu: 1 025 486, 47 zł
Dofinansowanie EU: 871 663, 49 zł – 85%
Całość dofinansowania: 974 204,47 zł – 95%
Wkład własny: 51 282,00 zł – 5%
Główny cel projektu:
Poprawa sprawności i samodzielności wśród 180 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących obszar powiatu przemyskiego poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz przeszkolenie z zakresu opieki i rehabilitacji 50 osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (rodziny, opiekunowie prawni
Cele szczegółowe:
1. Wzrost dostępności do sprzętu PRW na terenie Powiatu Przemyskiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.
2. Nabycie lub pogłębienie wśród 50 osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia wiedzy z zakresu opieki i rehabilitacji w warunkach domowych.
Wypożyczalnia sprzętu PRW:
Ok. 400 sztuk sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.
Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Darmowe wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego – najdłuższy czas wypożyczenia 6 miesięcy.
Darmowy transport sprzętu na terenie powiatu
Szkolenia 50 osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia wiedzy z zakresu opieki i rehabilitacji w warunkach domowych.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30