Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane

 

–  samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,

–  ciągniki samochodowe,

–  pojazdy specjalne,

–  autobusy,

–  samochody osobowe.

 

Wymagane dokumenty

 

W celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu przedstawia wniosek(1)* oraz:

 

–  dowód rejestracyjny,

–  tablice rejestracyjne,

–  oświadczenie(2)*, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy, jeżeli jest wymagane.

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

 

–  decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

–  wniosek(3)*.

 

WAŻNE: nie ma możliwości przedłużenia okresu czasowego wycofania z ruchu pojazdu osobowego a kolejna decyzja może być wydana najwcześniej po upływie 3 lat od ostatniego wycofania.

 

Termin i sposób załatwienia

 

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji odmawiającej wycofania pojazdu z ruchu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

 

WAŻNE: Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący, na pisemny wniosek(4)* właściciela pojazdu i po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, a w przypadku samochodu osobowego, również po potwierdzeniu w centralnej ewidencji pojazdów wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu albo po przedłożeniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym w przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

 

 

Podstawa prawna

 

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.2004.285.2856).

 

Opłaty

 

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 3 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres:

 

–  2 miesiące – 80 zł,

–  od 3 do 12 miesiąca – 4zł,

–  od 13 do 24 miesiąca – 2 zł,

–  od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł

–  ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

W przypadku samochodu osobowego

 

–  3 miesiące – 80 zł,

–  od 4 do 12 miesiąca – 4zł,

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 107,

tel. (16) 678-50-54  w. 205

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Godziny obsługi stron:

Od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.00

 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30