Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl

Page

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

Wymagane dokumenty

W celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu przedstawia wniosek(1)* oraz:

–  dowód rejestracyjny,

–  kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

–  tablice rejestracyjne.

 

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

–  kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

–  decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

–  wniosek(2)*.

Termin i sposób załatwienia

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji odmawiającej wycofania pojazdu z ruchu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

–  samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,

–  ciągniki samochodowe,

–  pojazdy specjalne,

–  autobusy.

 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.2004.285.2856 z dnia 2004.12.31).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres:

–  2 miesiące – 80 zł,

–  od 3 do 12 miesiąca – 4zł,

–  od 13 do 24 miesiąca – 2 zł,

–  od 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł

–  ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 103,

tel. (16) 678-50-54  w. 203

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ove0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30