Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

(dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, których nabycie miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2024 r.)

 

 

Wymagane dokumenty

–  wypełniony wniosek „zawiadomienie o nabyciu” pojazdu,

–  dokument własności potwierdzający nabycie pojazdu,

–  dowód tożsamości (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela.

 

Termin i sposób załatwienia

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu właściciel składa osobiście lub przesyła za pośrednictwem poczty.

Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia nabycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna

 –  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z późń.zm.),

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DZ.U.2022.1849 z późń.zm.),

 

Opłaty

Za przyjęcie zawiadomienia o nabyciu pojazdu opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 3 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 107, 104

tel. (16) 678-50-54  w. 205, 204

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Godziny obsługi stron:

Od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.00

Od 1 stycznia 2024 r. zniesiony zostaje obowiązek „zgłoszenia nabycia” pojazdu.

 

W miejsce obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu wchodzi obowiązek złożenia wniosku o rejestracje w terminie 30 dni
(dla przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu
pojazdami termin ten wynosi 90 dni).

 

W przypadku przekroczenia terminów o których mowa w przepisach od 1 stycznia 2024 r. wysokość kary wynosić będzie:

– 500 zł dla osób fizycznych w przypadku niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni;
– 1000 zł dla osób fizycznych w przypadku niezarejestrowania pojazdu w terminie 180 dni;
– 1000 zł dla prowadzących handel pojazdami w przypadku niezarejestrowania w terminie 90 dni;
– 2000 zł dla prowadzących handel pojazdami w przypadku niezarejestrowania w terminie 180 dni;

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30