Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli

Wymagane dokumenty

Wypełniony (wniosek) oraz dokumenty potwierdzające że przedsiębiorca:

 

 • Posiada siedzibą lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Nie jest przedsiębiorca w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
 • Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
 • Posiada wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania badań.
 • Posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badan badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 • Zatrudnia uprawnionych diagnostów
 • Oświadczenie ,,Oświadczam, że:
 • Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,
 • Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym

 

Opłaty

 

 • 412 zł – za wpis
 • 206 zł – za rozszerzenie zakresu wpisu

 

Kasa – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm. ),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 1044.).

 

Kontakt

 

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. ( 16 ) 678-50-54 wew. 393

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

 

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30