Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Usuwanie (holowanie) i przechowywanie (parkowanie) pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a ust. 1, 1a, i 2

Kiedy usuwany jest pojazd

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela:

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki  tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. C
 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 1 i 2,
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
 • kierowanie nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienia do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2

 

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2

Pojazd może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 • kierowała nim osoba:
 • znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
 • jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu na parking, starosta występuje z wnioskiem o sądu o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Przemyskiego. Koszty powstałe za usuniecie, przechowywanie, szacowanie i sprzedażą pojazdu ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub osoba dysponująca na podstawie innego niż własność  tytułu prawnego, osoba ta zobowiązana jest solidarnie do pokrycia tych kosztów

 

Jednostki wyznaczone do usuwania i przechowywania pojazdów

 • do usuwania pojazdów do 3,5t firma P.P.U.H. MS Mariusz Slisz ul. 3 maja 6,                   37-710 Żurawica tel. 16 6713113, 600151113.
 • do usuwania pojazdów powyżej 3,5t firma P.P.U.H. Stylinart Spółka z o. o.                      37-700 Przemyśl, ul. Żwirki i Wigury 15.tel. 601468350, 601406717, 601154560.
 • do parkowania pojazdów do 3,5t i pojazdów powyżej 3,5 t firma P.P.U.H. Stylinart Spółka z o. o. adres parkingu 37-700 Przemyśl, ul. Emilii Plater.tel. 601468350, 601406717, 601154560.

Opłaty

 

Za usunięcie pojazdu

 • rower lub motorower – 123,00 zł,
 • motocykl – 246,00 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – 538,74 zł.
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 610,00 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t – 690,00 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – 1180,00 zł,
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1380,00 zł,
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 123,00 zł

Za parkowanie pojazdu

 • rower lub motorower – 10,00 zł,
 • motocykl – 12,00 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – 21,00 zł.
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t – 17,00 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t – 27,00 zł,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – 27,00 zł,
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 225,00 zł,
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – 10,00 zł

 

Kasa –  parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)

Nr konta 73 1020 4391 0000 6302 0201 7838

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn. Dz. U.  z 2022 poz. 988 z późn. zm. ),
 • Uchwała Nr XLVI/300/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie na koszt właściciela pojazdów zgodnie z art. 130a ust. 1, 1a, 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, pozostawionych  w miejscach gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się  w stanie nietrzeźwości.

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

II piętro pokój nr 100

tel. ( 16 ) 678-50-54 wew. 393

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30