Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony (wniosek wraz z załącznikami) oraz:

 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem zał. nr 1 oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
 • Oświadczenie, że spełnia wymóg dobrej reputacji zał. nr 2.
 • Dokumenty potwierdzające, ze znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości
 • 9 000 EURO na pierwszy pojazd,
 • 5 000 EURO na każdy następny pojazd.
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców zał. nr 3.
 • Wykaz pojazdów zał. nr 4
 • Dowód wpłaty za wydanie licencji i wypisu.

 

Opłaty

 • Opłata podstawowa za licencję na 2-15 lat – 700 zł.
 • Opłata podstawowa za licencję na 15-30 lat – 800 zł.
 • Opłata podstawowa za licencję na 30-50 lat – 900 zł.
 • Opłata w wysokości 11% od podstawy – za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do licencji.

 

Kasa – parter pokój nr 1 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.45 do 15.00, czwartek 7.45 do 14.45)

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.  ),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013r.  916 ).

 

Kontakt

 

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. ( 16 ) 678-50-54 wew. 393

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30