Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Narada koordynacyjna

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

pokój na parterze w dziedzińcu

tel. /16/ 678 50 54 (w. 199)

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

Naczelnik Wydziału –  Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


Potrzebne dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie koordynacji

2. Projekt zagospodarowania terenu.

3. Decyzja o warunkach zabudowy, lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w przypadku obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

4. Techniczne warunki przyłączenia wydane przez gestorów sieci.

5. Oryginał mapy do celów projektowych, oraz projekt w pliku w formacie dxf

w przypadku sporządzenia projektu zagospodarowania w formie numerycznej.

6. Dokumenty należy składać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego

w Przemyślu, Plac Dominikański 3 pokój na Parterze w dziedzińcu obok PODiGK.

Opłaty:

Opłata za uzgodnienie naliczana zgodnie z:

załącznikiem do ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1990 ze zm.)

Płatne po wystawieniu dokumentu obliczenia opłaty gotówką w kasie Urzędu Starostwa Plac Dominikański 3, lub bezgotówkowo na konto wskazane w w/w dokumencie.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Niezwłocznie.

30 dni w uzasadnionych przypadkach.

Sposób  odwołania:

Nie przysługuje.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30