Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w prawo własności

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

pokój nr 86 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 286)

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

sekretariat – pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału –  Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


Potrzebne dokumenty:

Wniosek użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz dokumenty:

— dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

— inne dokumenty np. potwierdzające nabycie praw do spadku.

Wniosek wraz dokumentami należy składać w Kancelarii Ogólnej pokój  nr 60.

Opłaty:

Podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 4, załącznik – część I pkt. 53  ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Opłaty w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego Przemyśl ul. Wodna 11, oraz w kasie Starostwa Powiatowego Plac Dominikański 3, lub na numer konta Starostwa Powiatowego: 02 1560 0013 2021 3668 80000005 Velo Bank S.A.

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Sposób  odwołania:

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Przemyskiego  w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa  prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83).

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30