Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Wnioski na sprzedaż map i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu.

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,
e-mail: podgik@powiat.przemysl.pl
tel. 16 678 60 42

Dyrektor PODGiK – Andzrej Bundyra
tel. 16 678 60 42

Do pobrania:

P Wniosek o udostepnienie materialow powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

P1 Szczegoly wniosku o udostepnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntow i budynkow

P2 Szczegoly wniosku o udostepnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntow i budynkow (EGiB) (w postaci elektronicznej)

P3 Szczegoly wniosku o udostepnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej)

P4 Szczegoly wniosku o udostepnienie BDOT500 (w postaci elektronicznej)

P7 Szczegoly wniosku o udostepnienie innych materialow

Opłaty:

Opłata za udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1990 ze zm.) – wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.
Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem materiałów.

 Płatne po wystawieniu dokumentu obliczenia opłaty gotówką w kasie Urzędu Starostwa . Plac Dominikański 3, lub bezgotówkowo na konto wskazane w w/w dokumencie.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia
1 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:
Niezwłocznie po uiszczeniu i okazaniu dowodu wniesienia opłaty.

Sposób  odwołania:
Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, za pośrednictwem Starosty Przemyskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (w przypadku wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty).

Podstawa  prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30