Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Wydawanie decyzji o przeniesieniu własności działki pod budynkami wyłączonymi spod przekazania na własność Skarbu Państwa na rzecz właścicieli budynków

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

pokój nr 94 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 294)

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

sekretariat – pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału –  Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


Potrzebne dokumenty:

– wniosek właściciela budynku, sporządzony odręcznie,

– kopia decyzji o przejęciu gruntów na własność Państwa,

– dokument stwierdzający prawo własności nieruchomości, budynków.

Opłaty:

Opłata za udostępnienie materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1990 ze zm.) – wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.
Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem materiałów.

 Płatne po wystawieniu dokumentu obliczenia opłaty gotówką w kasie Urzędu Starostwa . Plac Dominikański 3, lub bezgotówkowo na konto wskazane w w/w dokumencie.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia
1 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Sposób  odwołania:

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Powiatowego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa  prawna:

Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (DZ. U. Nr 10 poz. 53 z późn. zm)

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30