Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Wydawanie decyzji w sprawach zmian w ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

pokój nr 89 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 289)

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

sekretariat – pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału – Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


Potrzebne dokumenty:

• wniosek, sporządzony odręcznie;

• dokumentacja uzasadniająca podjęcie postępowania w zakresie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Opłaty:

Opłata skarbowa – 10, 00 zł.

  • Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego Przemyśl ul. Wodna 11, oraz w kasie Starostwa Powiatowego Plac Dominikański 3, lub na numer konta Starostwa Powiatowego:02 1560 0013 2021 3668 8000 0005 VeloBank S.A.

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Sposób  odwołania:

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, za pośrednictwem Starosty Przemyskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa  prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30