Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które nie zostały wykorzystane na cel wywłaszczenia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

ul. Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

pokój nr 86 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 286)

godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

e-mail: geodezja@powiat.przemysl.pl

sekretariat – pokój nr 96 (II p.), tel. 16 678 50 54 (w. 296)

Naczelnik Wydziału – Bogusława Fac

pokój nr 97 (II p.),

tel. 16 678 50 54 (w. 297)

tel. 16 678 22 16


Potrzebne dokumenty:

Wniosek poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części (w przypadku współwłasności nieruchomości – łączny wniosek wszystkich poprzednich współwłaścicieli lub ich spadkobierców),

wraz z dokumentem stwierdzającym nabycie prawa do spadku po właścicielu nieruchomości w przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca.

Wniosek należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pok. nr 60).

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2, pkt.1 lit. h ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

Termin  załatwienia  sprawy  przez  urząd:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Sposób  odwołania:

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Przemyślu, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa  prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz.518, ze zm.).

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30