Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa unii europejskiej przetrzymywanych na terenie powiatu przemyskiego oraz wydawanie zaświadczeń

 • Wpis do rejestru

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

 1. Plac Dominikański 3
  37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 52 (I p.)
tel. /16/ 678 50 54

Naczelnik Wydziału – Marcin Urban

pokój nr 56 (I p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 356)

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 64 ust. 3 ustawy z dnia. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
 1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 52
tel.: (16) 678-50 54 w. 152

 1. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wniosek sporządzony zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody

do wniosku należy dołączyć:

zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

 1. OPŁATA SKARBOWA:

za wpisanie do rejestru – 26 zł za każdy gatunek

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Urząd Miejski w Przemyślu 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

Dowód wpłaty (przelewu) należy przedłożyć w Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, Plac. Dominikański 3 pok. 52 celem dołączenia jej do akt sprawy.

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

 • wykreślenie z rejestru
 1. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wniosek

 1. OPŁATA SKARBOWA:

Brak

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

Do pobrania:

WNIOSE
Wniosek – wykreślenie

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30