Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Page

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do dług. 24 m

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 53-54 (I p.)
tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 353)

Naczelnik Wydziału – Marcin Urban
pokój nr 56 (I p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 356)


1. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjmowanie petentów w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m odbywa się w godzinach 7.30 – 14:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 53-54
tel.: (16) 678-50 54-57 w. 353

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Rejestracji jachtu oraz jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:

1) dowodu własności, którym może być w szczególności:
a) faktura VAT,
b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;

Wniosek o rejestrację jachtów można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem profilu e-PUAP , jak i w wersji papierowej.
Wniosek składa się z kilku elementów:
1. Wniosek o rejestrację jednostki
2. Wnioskujący
3. Właściciel
4. Właściciel – zalącznik
5. Armator
6. Dane jednostki – rejestracja
7. Dane jednostki – aktualne dokumenty – kopia
8. Oświadczenie – pouczenie

Opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, można dokonywać za pośrednictwem elektronicznej Usługi Paybynet, jedyna usługa szybkich płatności internetowych w Polsce, lub w KASIE (na parterze) Starostwa Powiatowego w Przemyślu Pl. Dominikański 3.

Przepisy ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m i aktów wykonawczych przewidują następujące opłaty za:

1) rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80 zł

2) zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80 zł

3) wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego wyniesie 80 zł

4) wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów wyniesie natomiast 15 zł

5) rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku właścicieli jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlegała rejestracji w określonym w ustawie terminie – 60 zł

Numer rachunku bankowego na, który należy dokonywać wpłat : 97 1560 0013 2021 3467 9000 0047 VeloBank S.A.,

Wniosek o rejestrację jachtów zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa oraz dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 pok. 52 I piętro.

4. OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlega opłacie skarbowej.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ rejestrujący – Starosta wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni. Termin ten liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

Co w sytuacji, gdy jacht jest już zarejestrowany na podstawie obowiązujących przepisów do 31 lipca 2020 r.?

Osoby, które posiadają zarejestrowany jacht, muszą dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach. Ustawodawca przyjął w tej materii następujące terminy:

  • wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.08.2021 r.
  • wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2022 r.
  • wpisy do rejestrów dokonane oraz dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1.02.2023 r.
  • właściciel jachtu lub innej jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30