Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

 

Projekt pod nazwą Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców i przedsiębiorców.

 

O PROJEKCIE

Powiat Przemyski przystąpił do projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” w celu poprawy świadczenia i dostępności usług drogą elektroniczną.
Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” realizowany jest na terenie całego województwa podkarpackiego przy udziale samorządu Województwa Podkarpackiego oraz 22 samorządów powiatowych i miast na prawach powiatu.
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności regionu, poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej zasoby informacji o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Rozszerzenie zakresu świadczenia e-usług spowoduje uproszczenie i przyspieszenie komunikacji interesanta (mieszkańca, inwestora, geodety) z pracownikami administracji publicznej.
Podstawą budowy projektu PSIP będzie aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków, powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz powiatowej bazy obiektów topograficznych BDOT 500.
Na realizację powyższych zadań Powiat Przemyski przeznaczy środki w wysokości około 8 535 170 złotych, z czego dofinansowanie ze środków funduszy europejskich stanowi 85% wartości projektu czyli około 7 254 894 złotych. Pozostała kwota to wkład własny Powiatu Przemyskiego. Ogólna wartość projektu to 177 768 020,60 złotych brutto.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30