Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

Single

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 27 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego, został omówiony stan przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do okresu zimowego.
Zadania w tym zakresie szczegółowo przedstawili: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Miejski Policji oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Starosta Przemyski wydał służbom  rekomendacje prowadzenia bieżącej analizy sytuacji pogodowych, zapewnienia sprawnego realizowania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, wzmożenia działań prewencyjnych mających na celu monitorowanie sytuacji osób narażonych na wychłodzenie organizmu w okresie utrzymywania się niskich temperatur, a także ścisłej współpracy wszystkich powiatowych służb przy reagowaniu na ewentualne sytuacje kryzysowe.
Celem zapewnienia właściwego i szybkiego przepływu informacji o wystąpieniu zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu mieszkańców powiatu przemyskiego Starosta Przemyski wydał Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wymiany informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu przemyskiego, w którym zobowiązał wszystkie powiatowe służby, inspekcje, straże, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych  oraz gminne jednostki samorządu terytorialnego w powiecie do składania informacji w zakresie swojej właściwości o sytuacji kryzysowej, a także wystąpieniu okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego na terenie powiatu przemyskiego.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30