Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG

Single

Powiat przemyski na półmetku kadencji

Półmetek czteroletniej kadencji to dobry czas na krótkie podsumowanie. Coś już zostało zrobione, jest też jeszcze czas aby kontynuować to co zaczęto. Starosta przemyski Jan Pączek, zapytany o priorytety i najważniejsze dokonania ostatnich dwóch lat wymienia trzy tematy drogi, sprawę długu po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz rozwój współpracy transgranicznej i międzynarodowej.

 

Wspólny problem – drogi

Samo tylko przyjęcie założenia, że poprawa stanu dróg powiatowych jest sprawą priorytetową niewiele by dało przy nader skromnym budżecie, jakim dysponuje powiat przemyski (w gestii którego znajduje się 483 km dróg). Dlatego też władze powiatu wystąpiły do gmin z propozycją podjęcia wspólnych działań w tym zakresie. Do realizacji drogowych inwestycji finansowanych po połowie przez budżet powiatu i budżety poszczególnych gmin, przystąpiły praktycznie wszystkie gminne samorządy, „dorzucając” w tym roku do powiatowej puli przeszło 3 min złotych. Dzięki temu znacznie zwiększyły się możliwości starania o dodatkowe fundusze. W sumie na remonty i inwestycje drogowe w 2008 roku wydano około 14 min złotych. To znacznie więcej niż w latach poprzednich, a plany mierzone złożonymi wnioskami są jeszcze ambitniejsze. M.in. złożono wnioski do Regionalnego Systemu Operacyjnego   Województwa Podkarpackiego na przebudowę dróg: Radymno, Medyka oraz Wara – Stara Bircza o wartości kosztorysowej przeszło 18 min złotych.
Cieszę się, że znaleźliśmy wsparcie ze strony gmin, że sprawy te potraktowane zostały po gospodarsku, ponad politycznymi podziałami. Ludzi nie interesuje jaki status ma dana droga, tylko czy można po niej wygodnie i bezpiecznie jeździć. Koncepcja współpracy sprawdziła się w praktyce i będzie kontynuowana – podkreśla starosta Jan Pączek.

 

Prawie po długu

Podjęta we wrześniu 2001 roku decyzja o postawieniu w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej skutkowała przejęciem przez powiat przemyski sporych zobowiązań wobec wierzycieli likwidowanej jednostki (co warte podkreślenia, zlokalizowanej głównie na terenie miasta Przemyśla, a więc poza terenem powiatu przemyskiego). Przez kilka lat próbowano zmagać się z tym problemem, spłacając cząstkowo długi, negocjując z wierzycielami, parokrotnie przesuwając termin ostatecznej likwidacji. Borykano się przy tym z problemem lawinowo rosnących odsetek. Byli pracownicy SP ZOZ domagali się wypłaty należności przychodząc grupowo na sesje Rady Powiatu, a także organizując pikiety i inne formy protestu. Na koniec 2006 roku dług po SP ZOZ wynosił przeszło 8 min złotych.

W 2007 roku zdecydowano ostatecznie zakończyć likwidację. Spłacono w tymże roku prawie 4,3 min złotych, zaś w roku 2008 prawie 1,2 miliona. Spore oszczędności uzyskano w wyniku indywidualnych negocjacji z wierzycielami. Obecnie do spłaty pozostało jeszcze około 1,8 min złotych. Są to głównie zobowiązania wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej i Szpitala Wojewódzkiego, a terminy spłaty objęto specjalnym porozumieniem. Decyzja o zakończeniu likwidacji była odważna acz ryzykowna, obawiano się, że przejęcie tych zobowiązań przez powiat ograniczy możliwości inwestycyjne samorządu. Na szczęście tak się nie stało, a współudział gmin w inwestycjach drogowych jeszcze te możliwości zwiększył.

 

Współpraca międzynarodowa

Powiat przemyski podpisał umowy o współpracy z samorządami kilku krajów: Ukrainy (Żółkiew, Brody, Mościska, Stary Sambor i od niedawna Pustomyty), Węgier (Heves), Słowacji (Humenne). Od lat uczestniczy również w najrozmaitszych projektach międzynarodowych realizowanych pod egidą Unii Europejskiej.

W ostatnim okresie zintensyfiko­wane zostały kontakty z przygranicznymi obwodami samorządowymi zza wschodniej granicy. Mając przed sobą perspektywę organizacji przez Polskę i Ukrainę turnieju „Euro 2012″, warto już teraz występować z lokalnymi inicjatywami, które mogą uzyskać wsparcie finansowe z unijnych programów. Obiecująco przedstawia się też perspektywa rychłego podpisania porozumienia z kolejnym partnerem, tym razem niemieckim samorządem powiatem Homburg w Kraju Saary. Niezależnie od kontaktów samorządowych na bieżąco realizowane są też liczne projekty międzynarodowe współfinansowane ze środków unijnych m.in. w 2007 roku uruchomiono w przemyskim starostwie Transgraniczny Punkt Informacji Europejskiej „Euro – Kontakt”. Swoistą kontynuacją tej inicjatywy jest uruchomiony w tym roku – punkt informacyjny sieci „Europe Direct”. Wymienić też warto inne międzynarodowe przedsięwzięcia, takie jak chociażby: udział w projekcie dotyczącym zabytkowej architektury militarnej (koordynatorem jest strona węgierska z Komarom) czy projekcie mającym pomóc ludziom starszym z demencją (koordynowanym przez francuskie stowarzyszenie „Cefras” z Nantes), a także projekcie dotyczącym odnawialnych źródeł energii.

Trzy wzmiankowane wątki tylko fragmentarycznie przybliżają powiat przemyski, który choć do bogatych nie należy, to jednak funkcjonuje nie gorzej od tych znacznie zasobniejszych.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30