Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Powiat Przemyski w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Przemyskiego

W dniu 25 lutego na XXXV posiedzeniu Rady Powiatu Przemyskiego podjęto bardzo istotne dla społeczeństwa Powiatu Przemyskiego uchwały. Radni jednogłośnie uchwalili:

–  uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu” – dokumentacja projektowa. Z budżetu Powiatu Przemyskiego udziela się pomocy finansowej w formie dotacji na dokumentację projektową w kwocie 75 tys. zł. Wsparcia dokonano na prośbę komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Bogusława Szczurko, który z zwrócił się do władz powiatu o takie wsparcie. Komendant poinformował o planach inwestycyjnych, których pierwszym etapem jest wykonanie dokumentacji projektowej, której koszt wynosi ok 250 tys. zł. Pomoc w sfinansowaniu zdeklarował również Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko, kwotą 50 tys. zł oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego kwotą 100 tys. zł.

– uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Z budżetu Powiatu Przemyskiego udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 30 tys. zł. Wsparcia dokonano na prośbę komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Bogusława Szczurko, który taką pilną potrzebę zgłosił do władz powiatu. Szacunkowy koszt zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby miejskiej komendy opiewa na kwotę 100 tys. zł., możliwości budżetowe straży niestety nie pozwalają na samodzielne jego sfinansowanie. Pomoc w zakupie zdeklarował również Prezydent Miasta Przemyśla i Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

– uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Związkowi Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przemyskiego położonej w Bolestraszycach zabudowanej pozostałościami  Fortu XIII „San Rideau” oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 887 o pow. 2,9686 ha i 1200/2 o pow. 3,46 ha wpisanej do rejestru zabytków pod poz. A – 1466, obj. Kw Nr PR1P/00073684/0.Podjęto uchwałę o użyczeniu  w/w nieruchomości na okres 10 lat. Średnioroczny roczny koszt utrzymania to około 10-30 tys. zł. Zatem, użyczenie to ma też uzasadnienie gospodarcze. Oddanie nieruchomości w użyczenie ZGFTP, który powołany został między innymi  w celu prowadzenia działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój gospodarczy i turystyczny daje poczucie bezpieczeństwa odpowiedniej dbałości o ten zabytek. Tym bardziej, że ta nieruchomość już była w użyczeniu w okresie od 2012 do 2020 r. dzięki czemu obiekt został właściwie zadbany poprzez uformowanie i zagęszczenie nasypów, wyplantowanie terenu pod ścieżki, odsłonięto  historyczne fundamenty, wykonano tablice informacyjne, stalowe schody, metalowe atrapy galerii, ustawił ławki, kosze, stojaki na rowery, obsiał ścieżki trawą oraz wykonał terenowe schody na tarasie ścieżek.

Rada Powiatu Przemyskiego podejmując w/w uchwały kierowała się przede wszystkim bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu Przemyskiego i troską o dziedzictwo Twierdzy Przemyśl.

Więcej informacji o uchwałach dostępnych jest na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://powiatprzemyski.esesja.pl/posiedzenie/bdfddf79-c87c-4

 

Oprac.: M. Dachnowicz

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30