Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Powiat Przemyski wspiera Gminy Powiatu Przemyskiego i Związek Gmin Fortecznych w działaniach mających na celu zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, obrzędów, zwyczajów i tradycji.

W dniu 28 stycznia 2021 na XXXIV posiedzeniu Rady Powiatu Przemyskiego w formie zdalnej podjęto szereg uchwał wspierających zadania organizowane przez gminy o zasięgu powiatowym z zakresu, kultury, edukacji i promocji.

Z Gminą Krasiczyn podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Krasiczyn wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu przemyskiego. Przeznaczając na to zadanie kwotę 10.000,00 zł.

Podjęto też kolejno 9 uchwał w sprawie zawarcia porozumień i powierzenia zadań ponadgminnych pozostałym gminom powiatu przemyskiego. Przeznaczając na te zadania łączną kwotę 44.000,00 zł:
– Gminą Bircza na organizację konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów pn.
„Tropem Jasia i Małgosi”,
– z Miastem i Gminą Dubiecko na organizację powiatowego spektaklu pn. „Jesienne Spotkania z Muzyką Trzech Kultur” oraz promowanie powiatu podczas „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Słonnem,
– z Gminą Fredropol na organizację imprez ponadgminnych w 2021 r. tj. promowanie powiatu poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego”,
– z Gminą Krzywcza na organizację powiatowych imprez kulturalnych: „Powiatowego Sejmiku Folklorystycznego” związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych oraz Spotkań Zespołów Muzykujących „Folkowa Nuta”,
– z Gminą Medyka na promocję powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i za granicą /poprzez udział Orkiestry Dętej z Medyki/,
– Gminą Orły na promocję powiatu podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne, obrzędy i dziedzictwo kulturowe /poprzez udział szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”/,
– z Gminą Przemyśl na promowanie powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kulturalnych /Święto Pieroga w Ostrowie/,
– Gminą Stubno na promowanie powiatu przemyskiego przez organizację i uczestnictwo w międzynarodowej Biesiadzie Folklorystycznej w Kalnikowie,
– z Gminą Żurawica na promocję powiatu przemyskiego: udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i za granicą poprzez udział Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy.
Jako ostatnią podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia i powierzenia zadań ponadgminnych Związkowi Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na promocję powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego powiatu przemyskiego. Zadanie opiewa na kwotę 36.000,00 zł.

 

oprac.: M. Dachnowicz

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30