Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Single

Powiat Przemyski z pomocą uchodźcom dotkniętych wojną na Ukrainie

Oprac.: M. Dachnowicz

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności wraz ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem od wczesnych godzin rannych pracuje na pełnych obrotach w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie i dynamiczną sytuacją na przejściu granicznym w Medyce. Współpracując przy tym ze służbami Wojewody Podkarpackiego, Prezydentem Miasta Przemyśla oraz samorządowcami z Powiatu Przemyskiego. Starosta Przemyski odbył w dniu dzisiejszym wiele spotkań m.in. spotkał się z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart, z Posłem na Sejm RP Markiem Rząsą, Prezydentem Miasta Przemyśla Wojciechem Bakunem oraz z Z-cą Prezydenta Miasta Bogusławem Świeżym, a także Wiceministrem Sprawiedliwości Marcinem Warchołem. Powiatowe Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności jest w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które koordynuje działania punktu recepcyjnego w Medyce. Na potrzeby tego punktu zapewniamy także pomoc psychologiczną. W odpowiedzi na wytyczne służb Wojewody Podkarpackiego przygotowaliśmy również dodatkowe tymczasowe miejsca do przyjmowania uchodźców oraz miejsca do tymczasowego pobytu dla ukraińskich rodzin w jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego. Wspieramy działania Prezydenta Miasta Przemyśla w punkcie recepcyjnym na dworcu PKP w Przemyślu, gdzie delegowaliśmy 10 osób do pomocy technicznej /strażaków – ochotników z gminy wiejskiej Przemyśl/. Doposażyliśmy także powstające  miasteczko namiotowe przy centrum handlowym TESCO na ul. Lwowskiej w Przemyślu, którym koordynuje radny Miasta Przemyśla Mirosław Majkowski. Gromadzona tam jest niezbędna pomoc sanitarna i żywność, którą przekazują uchodźcom stającym w kolejce po ukraińskiej stronie. Z informacji płynących z miasteczka pomoc napływa z całej Polski i zagranicy w hurtowych ilościach. Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który organizuje pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz Wójtem Gminy Żurawica Tomaszem Szeleszczukiem udało się nam wesprzeć duży transport środków pierwszej potrzeby dla dotkniętych wojną mieszkańców Ukrainy, który niebawem dotrze do naszych sąsiadów za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża. W transporcie znajdą się m.in. środki sanitarne, opatrunkowe, mleko w proszku pieluchy, itp. Są to dary zebrane przez mieszkańców Warszawy za pośrednictwem firmy „Ubrania do oddania”. W poniedziałek organizujemy w urzędzie Starostwa Powiatowego w Przemyślu spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Dubiecko oraz wszystkimi Wójtami Gmin Powiatu Przemyskiego, spotkanie odbędzie się w celu zorganizowania pomocy humanitarnej dla Ukrainy przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Chcemy rozmawiać z samorządowcami o potrzebach naszych ukraińskich partnerów z którymi mają podpisane umowy o współpracy, by zdiagnozować ich potrzeby i zorganizować odpowiednią pomoc. Rozmawiać także będziemy o dalszych działaniach punktów recepcyjnych i pomocy dla uchodźców.
Nasze Powiatowe Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności jest w stanie gotowości pod nr telefonów: 600318567,  690010626

 

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30