Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Zapraszamy na POWITANIE LATA 2024

Single

Program AKTYWNI OBYWATELE

SZANOWNI PAŃSTWO,

RUSZYŁ NABÓR CIĄGŁY WNIOSKÓW NA PROJEKTY INTERWENCYJNE W RAMACH PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE FUNDUSZ REGIONALNY.

Zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane Programem i pozyskaniem środków do składania wniosków.

ZGŁOŚ SIĘ I OTRZYMAJ GRANT DO 15 000 EUR!

Czym są projekty interwencyjne? Projekty takie rozumiemy jako działania, które odpowiadają na zidentyfikowane przez Was sytuacje kryzysowe (np. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się probIemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców).
Pierwsza tura naboru potrwa do 30 grudnia br. W tym czasie będzie można złożyć wnioski w pięciu kolejnych terminach (do 20.09, do 20.10, do 20.11, do 20.12 i do 30.12 br.).

Zakładana interwencja powinna obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy. Minimalna kwota grantu to 6 000 EURO, a maksymalna 15 000 EURO. Nie jest wymagany wkład własny.

Możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o przyznaniu grantów interwencyjnych będą podejmowane co
miesiąc. Projekty te muszą wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z
równością płci),

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i
przeciwdziałanie wykluczeniu,

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania
obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną
środowiska).

Już w dniach 10 (piątek) i 11 września (sobota) w godzinach 10:00-13:30 zapraszamy zainteresowanych Wnioskodawców na spotkania informacyjne on-line (na platformie Zoom), dotyczące ogłoszonego konkursu. Więcej informacji i linki do rejestracji:
Https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zapraszamy-na…/

Więcej informacji na stronie programu:
www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl [2]

Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest flnansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Links:
——
[1] https://www.google.com/search?q=anomail
[2] http://www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30