Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG

Single

Program Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Program Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 jest realizowany w całej Polsce przez 11 operatorów w następujących województwach: lubelskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Operatorzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym. Centrum Kulturalne w Przemyślu

znalazło się wśród beneficjentów zadania i jest operatorem w województwie podkarpackim. Instytucją nadrzędną i koordynatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

 

 

Cel programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 

 

– rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze;

– wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności;

– wzmacnianie więzi i rozwój współpracy lokalnych wspólnot w celu zachowania ciągłości w przekazie kodu kulturowego pomiędzy pokoleniami;

– rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą oraz upowszechnienie wiedzy wynikającej z doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w realizację Programu.

 

 

Adresaci BMK:

 

– instytucje kultury i edukacji;

– placówki samorządowe;

– stowarzyszenia, kluby, towarzystwa, koła (w tym także Koła Gospodyń Wiejskich);

– fundacje, grupy NGO;

– związki wyznaniowe, parafie;

– ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym także specjalne oraz prowadzone przez osoby duchowne);

– instytucje przyrodnicze i ochrony środowiska;

– muzea, izby pamięci.

 

 

 

Dofinansowanie obejmuje następujące działania w ramach Programu BMK:

 

– spotkania informacyjno – sieciujące (w wybranych miejscowościach województwa tak, aby ułatwić wszystkim adresatom dostęp do informacji),

– warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin,

– realizacja projektów przez partnerów lokalnych wyłonionych we wcześniejszym konkursie, mających na celu rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze,

– Podkarpacka Giełda Dobrych Praktyk (w siedzibie operatora lub partnerów);

– wydawnictwa podsumowujące każdy rok Programu BMK na Podkarpaciu,

–  reklama (wszystkie jej formy).

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

 

Koordynacja projektu / Konsultacje merytoryczne:

Sylwia Błaut-Kowalczyk – s.blaut@ck.przemysl.pl

tel. 16 678 20 09 w. 503

 

www.ck.przemysl.pl

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30