Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego

Page

Projekt Comenius Regio

 

Projekt
pt. „Współpraca polsko-niemiecka
na rzecz zwiększenia konkurencyjności
szkolnictwa ponadgimnazjalnego”

 

dofinansowany z Programu „Uczenie się przez całe życie”
COMENIUS REGIO

 

jest realizowany przez Powiat Przemyski przy współpracy z niemieckim Powiat Sarpafalz oraz polskie i niemieckie instytucje edukacyjne, tj. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli i niemiecki Regionalny Instytut Pedagogiczny i Medialny (LPM), 2 szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu przemyskiego i 2 szkoły z powiatu Saarpfalz oraz Stowarzyszenie Europejskiego Kształcenia i Wychowania Ekologicznego (VEUBE) Spohn Haus z niemieckiego powiatu Saarpfalz.

Głównym celem i przedmiotem projektu są wspólne polsko-niemieckie działania w celu poprawy atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych, podejmowane podczas roboczych spotkań partnerów lokalnych w Niemczech i w Polsce oraz międzynarodowych spotkań, służących wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk. Do celów szczegółowych projektu należy potrzeba poprawy wizerunku szkół ponadgimnazjalnych poprzez rozwój nowych i atrakcyjnych form nauczania, poprawę kwalifikacji nauczycieli, lepsze wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt.

Główne działania w projekcie to:

 

  1. Badanie ankietowe na temat atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych w szkołach polskich i niemieckich
  2. Konkurs dla uczniów polskich i niemieckich szkół ponadgminazjalnych na plakat i film promujący szkołę
  3. Konkurs dla uczniów polskich i niemieckich gimnazjów na esej na temat atrakcyjności szkoły Pt. ”Jak sobie wyobrażam szkołę swoich marzeń?”
  4. Warsztaty angażujące lokalnych partnerów w tworzeniu strategii poprawy atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przemyskim i Saarpfalz
  5. Międzynarodowe Konferencje z udziałem partnerów polskich i niemieckich, służące wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk.
  6. Opracowanie i upowszechnienie strategii poprawy konkurencyjności i atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych – na podstawie wyników badań i konkursów oraz wniosków wynikających z dyskusji roboczych podczas spotkań międzynarodowych partnerów.

Rezultatem projektu powinno być opracowanie dwóch strategii (dla Powiatu Przemyskiego i dla Powiatu Saarpfalz) poprawy konkurencyjności i atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych obu powiatów.
Realizacja działań zapisanych w strategiach służyć będzie zwiększeniu zainteresowania młodzieży podejmowaniem nauki w szkołach, uczestniczących w projekcie. Jest to zagadnienie bardzo istotne dla utrzymania działalności dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych, zarówno w powiecie przemyskim, jak i niemieckim Saarpfalz – w sytuacji pogłębiającego się niżu demograficznego i zmniejszającej się stale liczby uczniów. Przy opracowaniu obu strategii będą wykorzystane opinie i poglądy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, a także rodziców tych uczniów.

Realizacja projektu w okresie lat 2012-2014.

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30