Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Page

Przyjmowanie dokumentacji geologicznej


Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,

pokój nr 82-84 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 250)

Naczelnik Wydziału –  Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.),
tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

Podstawa prawna:
  – art.45 ust. i 1a oraz art.103 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j z 2005r. Dz.U. Nr 228, poz.1947 ze zm.)

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 82-84
tel.: (16) 678-50-54 w. 250

Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:
wniosek /sporządzony odręcznie/ + 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej sporządzonej przez geologa z uprawnieniami.

Opłata skarbowa:
Brak opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i górnicze w terminie 2 miesiące od dnia złożenia dokumentacji organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń, a w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, zażąda, w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji.

Składanie odwołań od decyzji:
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60, 37-700 Przemyśl, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30