Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
Przejdź do języka migowego
x

Uwaga! Zmiana numerów telefonów jednostki – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu

Single

Rada powiatu przemyskiego jednogłośnie uchwaliła budżet na 2024 r.

Oprac.: M. Dachnowicz

Rada powiatu przemyskiego na LXXXV posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2023 r. jednogłośnie uchwaliła budżet na rok przyszły.
Dochody powiatu przemyskiego wyniosą 116 778 275,29 zł, a wydatki 135 054 403,71 zł. Deficyt w wysokości 18 276 128,42 zł pokryją przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym z budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 5 759,00 zł
oraz z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 18 470 369,42 zł zł.
Obrady sesji poprowadził Władysław Maciupa wiceprzewodniczący rady powiatu przemyskiego z powodu szczególnych okoliczności w jakich znalazł się przewodniczący rady powiatu przemyskiego Wojciech Bobowski. Najważniejsze założenia budżetowe na 2024 r. przedstawił starosta przemyski Jan Pączek. Sesja, która odbyła się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia stała się okazją do złożenia sobie wzajemnych życzeń i podziękowań za owocną współpracę władz powiatu przemyskiego z pracownikami Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz z innych podległych jednostek. Więcej informacji o uchwale budżetowej tutaj: https://powiatprzemyski.esesja.pl/posiedz…/b764a87a-2079-4

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ovn0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30